Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Aoos

Aoos 443 kg Lartësia 140 cm

Ditëlindja; 2014

Gjinia: I kastruar

Aoosi ndjek rrugën e tij dhe e cel vetë atë. Ai është rebel si një mushkë dhe gjithë stil si një kërcimtar baleti.  Aoosi ka dicka të butë dhe të ashpër tëkombinuar në karakterin e tij. Ai është duke u rritur dhe duke shtuar kompetencën. Karakteri po I ndryshon nga I ndrojtur në domimant. Aoosi rrjedh qetë si lumi Vjosa dhe shperthen po aq papritur si ky lumë emrin e të cilit mban.

Colour: Dark brown

Birthday: 2014

Height: 140 cm

Actual weight: 444 kg

Loves: to take his own path. He stubborn like a mule and stylish like a ballet dancer. Aoos has something soft and wild mixed in him. He is growing with competence and his character is changing very fast from shy to dominant.

Aoos/ Gelding Colour: Dark brown Birthday: 2014 Height: 140 cm Actual weight: 444 kg Loves: to take his own path. He stubborn like a mule and stylish like a ballet dancer. Aoos has something soft and wild mixed in him. He is growing with competence and his character is changing very fast from shy to dominant.

Proceed Booking